VOLLERUP JAGTFORENING

Mindeord - Aage Bladt

Aage Bladt

   Fredag den 18. juli døde vort afholdte og meget respekterede æresmedlem Aage Bladt, og lørdag den 26. blev han bisat i Bjolderup kirke, hvor jagthornsblæsere fra Vollerup Jagtforening viste ham den sidste ære, ved at blæse ”Jagt forbi”.

   Aage mistede sin Dora for et par år siden. De har begge været plaget af sygdom i en del år; men var alligevel altid i godt humør og hjalp hvor de kunne.

   Aage blev født i 1928 og var nr. 9 af 11 søskende. De voksede op i et fattigt arbejderhjem og for at få det til at løbe rundt, måtte børnene tidligt hjælpe til på nabogårdene eller kom ud at tjene. . Selv om familien voksede op under fattige og hårde kår, har de alle klaret sig godt.

   Familien boede nogle år i Saksborg og Nolde, hvor Aage for første gang stiftede bekendtskab med ”Jagtens Glæder”, når han var med naboen på andejagt med lokkeænder eller efter agerhøns og harer.

 

   Efter at have været ude at tjene nogle år kom Aage i møllerlære i 1944 på Årslev Mølle. Det var under krigen og der skete mange ting på møllen. Der blev bl.a. malet ”sort korn”. Det var jo meget nærliggende, da der var rationering. Men bøderne var store, hvis det blev opdaget og 2. gang ville de miste bevillingen.  Selv om der var tyske soldater indkvarteret på møllen, var der også illegal trafik på møllen med sabotører og frihedskæmpere, og mange fik falske papirer, hvor Aage så hørte dem i ”Teksten”.

   Efter krigen var det engelske soldater der kom der. Aage var også med til det store møde på ”Skamlingsbanke” hvor der deltog mange tusind. De var kørende i en gammel lastbil med bænke bagi. (Det havde ikke gået i dag).

 

   Aage var udlært i 1947. Da mestersvenden pludselig døde, blev Aage mestersvend, en måned før han blev udlært.  Her mødte han Dora, som blev Aages livsledsager..

 

   I 1948 blev Aage indkaldt til marinen i København. Dora tog plads ”i huset” derovre, så de kunne være sammen så meget som muligt. De blev forlovet 1949 og gift 1952.

 

   I 1950 igen ansat på Aarslev Mølle. Økonomien på møllen var ikke hvad den havde været. I 1948 havde Aarslev Mølles ejer Knud Clausen, købt Vollerup Mølle på tvangsauktion. Den skulle drives som filial af Aarslev mølle og sønnen skulle passe den; men efter et par år, var han ikke velset hos kunderne så Knud opfordrede Aage til at forpagte møllen.

 

   I 1954 forpagtede Aage Vollerup Mølle. Da møllen var helt nedslidt og kunderne havde fundet andre steder at handle, fik Aage og Dora deres sag for.

   Aage måtte gå ud som daglejer ved landmændene; men ved flid og dygtighed fik de efterhånden en god og solid kunde- og vennekreds. I 1957 blev de tilbudt at købe møllen, hvilket de gjorde efter velvillig støtte fra forældre, bank og kornfirma.

 

   I 1963 byggede de nyt stuehus og i 1964 en lagerhal med korntørringsanlæg m.m.

 

   Aage og Dora fik 3 børn, Ulla, Kaja og Henrik. Henrik bor nu på møllen, der nu hedder ”Vollerup Smedeland”.

 

   Aage og Dora havde 17 gode år i Vollerup. På opfordring fusionerede de med Bolderslev Mølle, hvor han kort efter blev direktør. Her boede de i 10 år. Da helbredet svigtede måtte han stoppe. Han fik tilkendt højeste invalidepension, hvorefter de igen flyttede til deres hus i Vollerup.

 

   Da lagerhallen stod tom, overtog Henrik denne, så han kunne reparere/restaurere nogle gamle biler i sin fritid. Da der åbenbart ikke var plads nok, byggede Henrik med god hjælp fra Aage, en hal ved siden af.

   Det udviklede sig til at Henrik sammen med sin arbejdskammerat  og ven, Nis Tingleff, startede Vollerup Smedeland, hvor der i dag, efter flere udvidelser, er ca. 30 ansatte.

   Her har Aage også været til god hjælp, med sine gode evner som forretningsmand og til at køre ærinder.

 

   Aage var et meget respekteret medlem af Vollerup Jagtforening, hvor han som bestyrelsesmedlem i mange år har sørget for at regnskaberne var i orden, og at der var penge i kassen.  Selv om helbredet ikke altid var det bedste, bakkede han altid op om foreningens aktiviteter, hvad enten der skulle fodres, plantes, til møder eller på jagter.

   Vi kommer til at savne Aage, der på klapjagterne altid fulgte efter i sin bil, så han kunne få en post, hvor han ikke skulle gå for langt. Og vi er mange der har fået en god samtale, når vi var heldige at få ”kørelejlighed”.

 

   Aage har også i mange år været medlem af ”Bredevad Jagtselskab”, hvor han også har lavet et stort arbejde med at holde jagten samlet og som kasserer. Ligeledes har han været medlem af ”Billeskov Jagtselskab” ved Wedelsborg gods. Begge steder er der mange af os fra Vollerup Jagtforening, der har haft den store fornøjelse at være inviteret med.

 

   Aage skrev en bog om sine erindringer, som jeg har haft den fornøjelse at læse. Man kan næsten ikke forstå, at det ”kun” er  godt 80 år siden, han er født.

 

   Til slut skal nævnes at Aage også har været medlem af Landsjagtforeningens kredsbestyrelse.

 ÆRE VÆRE AAGE BLADT’S MINDE.

For Vollerup Jagtforening

Truels Beier