VOLLERUP JAGTFORENING

Vildtpleje i Vollerup Jagtforening

Links til DJ og VFJ's sider om VILDTPLEJE m.m.

På generalforsamlingen i februar 2014 var der stemning for, at vi i foreningen arbejder på at undersøge muligheden for øget vildtpleje.

Der blev orienteret herom og uddelt informationsblade om forskellige former for vildtpleje - se følgende links:

Danmarks Jægerforbund:

Videncentret for landbrug - Faktaark:

Videncentret for Landbrug - Tilskuds-/støtteordninger: