VOLLERUP JAGTFORENING

Seneste nyt - 2016 > 2021

Webmaster orienterer

Generalforsamling og opdateringer

Vollerup, den 15. juni 2021

Mandag d.14. juni afholdt foreningen sin udskudte generalforsamling.

Referatet vil snarest blive rundsendt.

Aktivitetskalender, jagtkalender og medlemsliste er opdateret.

Indkaldelse til generalforsamling

Vollerup, den 23. maj 2021

Nedenfor ses indkaldelse til generalforsamling for året 2020:

Vollerup, den 23. maj 2021

INDKALDELSE TIL

Generalforsamling i VOLLERUP JAGTFORENING

 Mandag d. 14. juni 2021 kl. 19.30.

I JagthyttenTilmelding senest d. 6. juni til Henrik Bladt eller Frank Lauridsen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører


2. Formandens beretning.


3. Regnskab.


4. Valg til bestyrelse: Efter tur afgår Christian Gram (modtager genvalg), Kurt Jørgensen, (modtager genvalg).

5. Valg af suppleant til bestyrelsen.

6. Valg af revisor. Efter tur afgår Theodor Schmidt.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.

A.  Nyt fra markvildtslav v/Frank Ludvigsen

Nedlagte bukke for 2020/21 skal medbringes til mønstring.


Sager som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

3. buk 2021

Vollerup, den 23. maj 2021

Så er buk nr. 3 i hus.  

Peter Gram fik denne buk her til morgen ved mangan-området.  

Tillykke Peter 👍🏻🇩🇰

Hermed slutter bukkejagten 2021 efter en uges jagt.

Se billeder her: 

2. buk 2021

Vollerup, den 20. maj 2021

Torsdag aften var en buk uheldig at møde Carsten Paulsen i Vollerup Vestermark. 

Tillykke til Carsten

Se billede her: 

Bukkekaffe 2021

Vollerup, den 16. maj 2021

Sædvanen tro og corono til trods, så inviterede foreningen til bukkekaffe og bukkepral. 

Stor opbakning til arrangementet - dejligt. 

Billede fra bukkekaffe her:

Én havde dog en særlig grund til at være tilfreds, og det var jo som bekendt Christian Gram - en flot gaffelbuk - se nedenunder.

Webmaster ønsker alle Knæk og Bræk - der er stadig 'licens' til 2 bukke 😉

1. buk 2021

Vollerup, den 16. maj 2021

Allerede første morgen - d. 16. maj 2021 lykkedes det for Christian Gram at nedlægge årets 1. buk.

Bukken blev nedlagt ved Mangan-området i majsmark.

Bukken er en stor gaffelbuk - se bukken her:

Tillykke Christian 🇩🇰

Naturpleje

Vollerup, den 13. maj 2021

Gitte har været så venlig at lave lidt naturpleje langs vejen hen til Opa's Skov. 

Der blev harvet og siden sået vilde blomster og solsikke - TAK til Gitte 👍🏻

Velkommen til nyt medlem

Vollerup, den 11. maj 2021

Vi har hermed fornøjelsen at byde velkommen til 

Jacob Schmidt

i Vollerup Jagtforening.

Vi glæder os til at se dig ved vores arrangementer og du er jo mangeårig klapper, så helt ukendt er du jo ikke😉

Tag godt imod Jacob

Bukkejagt 2021

Vollerup, den 11. maj 2021

Bukkekaffe/-jagt

Så er det snart 16. maj og bukkejagten nærmer sig.

Som sædvanligt er der bukkekaffe og bukkepral kl. 8.00 UDEN FOR ved jagthytten opdelt i klynger.

Vi opfordrer til at overholde Corona-reglerne - det er en forudsætning for, at vi kan afvikle bukkekaffe i VJ.

Af hensyn til indkøb mm. bedes du tilmelde dig hos Henrik eller Frank senest torsdag d. 13.5., hvis du vil være sikker på at få morgenkomplet ...

BUKKEJAGTEN:

Bukkejagten starter ved solopgang den 16. maj 2021

Ved årets bukkejagt er det bestemt, at der må skydes 3 bukke i foreningen, dog max. 1 buk pr. medlem.   

Priser:

Spidsbuk    1.500,-

Gaffelbuk    1.000,-

6'er                500,-

Bukken tilfalder skytten.

Ved afgivelse af skud skal dette indberettes til formanden omgående/snarest muligt. Også hvis skuddet er en forbier ..   

Foto af buk og skytte samt buktype og sted må gerne sendes via mail eller sms til Carsten Tondering på :

Ved arbejdsdagen blev der trukket lod om foreningens bukkerevirer, som alene er gældende i bukkejagtens første uge (16.5-22.5)

Bestyrelse og webmaster ønsker alle KNÆK & BRÆK

Venligt besøg

Vollerup, d. 27. april 2021

Fredag d. 23. april 2021 havde VJ besøg af en venlig gæst. Området vest for jagthytten er blevet rydet og planeret. Det giver meget mere plads og muligheder. 

Mon ikke bestyrelsen har en plan.

Se billeder her: 

Bukkejagt - Revíropdeling 2021

Vollerup,den 11. april 2021

Efter arbejdsdagen var der inviteret til revírlodtrækning til årets bukkesæson.

Se resultatet af lodtrækningen her:

1. arbejdsdag 2021

Vollerup, den 10. april 2021

Læs og se mere om årets 1. arbejdsdag i Vollerup Jagtforening under 'Aktiviteter' her:

1. arbejdsdag mm.

Vollerup, d. 3. april 2021

1. Arbejdsdag:

Nu er det snart tid til 1. arbejdsdag - nemlig lørdag d. 10. april, kl. 9.00 v/jagthytten. 

ALT foregår udendørs pga. corona.

Vi har brug for tilmelding af hensyn til planlægning af opgaver og forplejning. 

Tilmelding til Henrik eller Frank  senest d. 3. april 

Bukkejagt/Generalforsamling:

Vores generalforsamling er indtil videre udsat. Derfor har vi valgt at foretage lodtrækningen af bukkejagtsrevír lørdag d. 10. april. Det sker ved fremmøde v/jagthytten kl. 15.00 PRÆCIS! 

Kontingent/jagtleje:

Der er mulighed for at betale kontingent / modtage jagtleje efter lodtrækningen kl. 15.00.

HUSK tilmeldingsfristen d. 3. april !!

Vi glæder os til at se jer.

Bestyrelsen

Vollerup Jagtforening

Udsættelse af generalforsamling 2021

Vollerup, den 15. februar 2021

Kære medlemmer af Vollerup Jagtforening

Tiden nærmer sig hastigt til vores årlige generalforsamling, som er annonceret til d. 23.02.2021.

Grundet den fortsatte Corona-nedlukning af store dele af samfundet samt et forsamlingsforbud, som lige nu er på 5 personer, har bestyrelsen valgt at udskyde årets generalforsamling. Dette selv om det af vedtægterne fremgår, at generalforsamlingen skal afholdes inden 1. marts.

Så snart der lempes på forsamlingsforbuddet og vi må samles 20 personer, så vil vi melde ny dato for afholdelse af generalforsamlingen og udsende indkaldelse hertil.

Vi håber på jeres forståelse og håber vi snart får ’normale’ tilstande igen. 

Pas godt på jer selv og hinanden.

Bestyrelsen  

Venlig hilsen

Carsten Tondering, webmaster

Vinteren 2021 - Vildtpleje

Vollerup, den 15. februar 2021

Her er nogle af resultaterne fra arbejdsdagene i 2020, som lige i denne tid gavner vildtet. De er pressede for tiden, og vildtstriberne bliver flittigt besøgt. 

Foderkålene er en af dyrenes livretter - kun stilkene er tilbage. Fodertønderne er altid mødeplads for områdets fugle mm.

Foto: Frank Lauridsen

Havjagt med "ROSITA"

Vollerup, den 25. januar 2021

Godt Nytår!!

Vi har fået tekst og billede af VJ-historie fra Truels Beier - TAK til Truels 👍🏻

DecemberJagten/Corona 2020

Vollerup, den 12. december 2020

DecemberJagten blev afviklet under andre omstændigheder end først planlagt. Corona har sat sine spor, og bestyrelsen valgte at gennemføre jagten under Corona-hensyn.

Det betød, at jagten alene var for medlemmer og derfor i meget reduceret form. Det har været en svær beslutning, men det var, have bestyrelsen besluttede efter regeringens anvisninger. 

Corona-jagten havde deltagelse af beskedne 10 medlemmer (max.) og paraden bød på:

5 ænder

1 fasan

Efter paraden blev der inviteret til frokost hos Tove og Kurt - tak for husly og varme efter en frisk( læs: kold) dag på jagt.

NovemberJagten 2020 - AFLYST!

Vollerup, den 12. december 2020

Som bekendt blev NovemberJagten 2020 aflyst pga. Covid-19.

Øv øv, men det var beslutningen.

3. buk 2020

Vollerup, den 14. juni 2020

Lørdag aften d. 13. juni lykkedes det Jørgen S. at nedlægge en sjælden flot abnorm buk. Dette med hjælp af Jeppe 😀

Tillykke.

Se mere under bukkejagt.

2. Arbejdsdag 2020

Vollerup, den 11. juni 2020

Lørdag d. 6. juni var der indkaldt til arbejdsdag i Vollerup Jagtforening. 10 mødte op til morgenkaffe - se mere under Aktiviteter - arbejdsdag her:

Buk nr. 2/2020

Vollerup, den 25. maj 2020

Tirsdag d. 19. maj lykkedes Kurt (med hjælp af Tove) at nedlægge en flot gaffelbuk i Storskoven.

Tillykke.

Se mere under bukkejagt.

Bukkejagt mm.

Vollerup, den 17. maj 2020

Bukkejagten er gået ind og den første buk er nedlagt - se mere herom her:

Jagtudbytte og forsiden er ligeledes opdateret.

En flot bukkevideo optaget af Henrik Bladt her:

AFLYSNING - 1. arbejdsdag - 04.04.2020

Vollerup, den 20. marts 2020

Som følge af Coronasmitten har bestyrelsen valgt at aflyse 1. arbejdsdag lørdag d. 4. april 2020.

Bestyrelsen

Friluftsrådet lokalfore.pulje

Vollerup, den 20. marts 2020

Der er via Danmarks Jægerforbund gjort opmærksom på, at der er mulighed for at søge tilskud i Friluftsrådet lokalforeningenspulje - se her:

Vi håber at der blandt vores medlemmer måske er en god idé til gavn for Vollerup Jagtforening, hvortil der kan søges tilskud via ovennævnte link.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ ANSØGNINGSFRIST 1. MAJ 2020.

Tag gerne kontakt til Henrik Bladt eller et andet bestyrelsesmedlem.

Jagtkalender 2020 opdateret

Vollerup, den 24. februar 2020

Så er 'Jagtkalender' opdateret - se her: http://www.vollerupjagtforening.dk/13100110

Der mangler dog dato for Lodsejerjagten. Den kommer senere.

Carsten Tondering, webmaster

Invitation til Reguleringskursus

Se denne mailinvitation:

Emne: reguleringskursus

Aabenraa jægerråd har arrangeret et kursus for reguleringsjægere.

Det bliver afholdt fredag den 27. Marts fra kl. 15.00 til ca.20.30 og lørdag den 28.Marts fra kl. 8.30 til ca kl. 15.00 hos.

Aksel Bek

Gårdebymarkvej 11

6360 Tinglev

DET ER MEGET VIGTIGT AT I FÅR DETTE SENDT VIDERE TIL JERES MEDLEMMER

For at deltage skal jeg bruge følgende oplysninger.

Medlemsnr.--Navn.--Adresse.--Postnr.--By.--Mobilnr.--Email.--

Jeg skal have oplysningerne inden den 10.marts. Da de skal sendes til jægerforbundet.

Så kommer der et program over forløbet

Oplysningerne bedes sendt til mig på mail.

wice0606@gmail.com

Der bliver arrangeret forplejning som bliver for egen regning.

HUSK DET ER VIGTIGT I FÅR DETTE SENDT VIDERE I JERES FORENING 

Mvh Erik

Venlig hilsen

Erik Nicolaysen

Diverse opdateringer efter GF

Vollerup, den 23. februar 2020

Der er foretaget opdateringer på følgende sider:

"Bestyrelse"

"Medlemsliste"

"Oversigt gæster"

"Aktiviteter"

"Bukkejagt"

Referat fra generalforsamlingen fremsendes snarest via mail. Se billeder fra generalforsamlingen her: http://vj.tondering.com/#!album-154

Carsten T., webmaster

Genralforsamlimg 2020

Vollerup, den 29. januar 2020

Så er indkaldelsen til vores generalforsamling klar:

Vollerup, den 29. januar 2020

INDKALDELSE TIL

Generalforsamling i VOLLERUP JAGTFORENING

Torsdag den 20. februar 2020 kl. 19.30.

I Jagthytten

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører

2. Formandens beretning.

3. Regnskab.

4. Valg til bestyrelse.

    Efter tur afgår Frank Lauridsen, Henrik Blandt, Frank Ludvigsen (alle modtager genvalg)

5. Valg af suppleant til bestyrelsen.

6. Valg af revisor. Efter tur afgår Carsten Klindt.

7. Indkomne forslag.

8. Nyt fra markvildtlav.

9. Eventuelt.

A. Opdeling af revirer til Bukkejagt.

Sager som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Kontingent skal betales til kassereren denne aften.

Bestyrelen

Lodsejerjagt

Vollerup, den 29. januar 2020

Lørdag d. 11. januar afholdtes Lodsejerjagten. Desværre var fremmødet beskedent, idet alene 13 jægere var mødt til parolen.

Været var tiden taget i betragtning rigtig godt - ingen regn. Det samme var stemningen og ikke mindst hyggen efter paraden i jagthytten. Der blev hygget.

Paraden bød på:

1 ræv

Gåse- og rævejagt

Vollerup, den 6. januar 2020

Søndag d.5. januar 2020 var en særlig dag.

Det meste af fam. Rosenberg havde valgt at besøge en rævegrav på Vollerup Vestermark, nemlig ungjæger Tobias sammen med kommende aspirant Simon og far Benny sammen med hunden.

Se billeder fra jagten her: http://vj.tondering.com/#!album-150

Efter at hunden var sendt i graven kom ræven som en raket. Dog ikke hurtigere end at Rosenberg fik ram på ræven. Forendt og leveret. 

Hunden viste stadig interesse for graven, så den blev sendt afsted igen. Der var mere at komme efter, men hunden kunne ikke få den ud.

Efter nogen ventetid besluttede de sig for at grave og efter 1 1/2 time arbejde/jagt kom en Mårhund frem. Den blev også leveret. 

Rigtig rigtig flot arbejde af de 3 x Rosenberg + hund. STORT TILLYKKE med resultatet - måske det giver blod på tanden også for andre i foreningen. 

Dette er jo første resultat af den nylig tilladte jagt i VJ.

Knæk og bræk.

DecemberJagt 2019

Vollerup, den 18. december 2019

Lørdag d. 14. december var det tid til årets DecemberJagt. Se tekst og billeder under "DecemberJagten" her: http://www.vollerupjagtforening.dk/70149221

"Jagtudbytte" er også opdateret - se her: http://www.vollerupjagtforening.dk/37841079

Der er også gammelt nyt under "Hønsejagt"

NovemberJagt 2019

Vollerup, den 10. november 2019

Lørdag d. 9. november afholdtes årets NovemberJagt - se mere under "NovemberJagt"

Gåse- og rævejagt

Vollerup, den 27. oktober 2019

Hej jagtkammerater,

Vi er i bestyrelsen blevet forespurgt om mulighed for at gå på gåsejagt og rævejagt på foreningens jagtarealer.

Bestyrelsen har truffet beslutning om at give dette forslag en chance, og meddeler hermed tilladelse til at gå på gåsejagt og rævejagt på følgende vilkår:

•  Tid og sted for jagten skal meddeles til formanden på mobilnr. 4036 5957 eller sms til samme

•  Et medlem må invitere 1 gæst

•  Jagt iht. Jagtloven

Bestyrelsen

Invitationsoversigt 2019

Vollerup, den 13. september 2019

Siden Invitationsoversigt er opdateret dd.

Tobias Rosenberg - nyt medlem

Vollerup, den 9. september 2019

Vi har fornøjelsen at kunne byde

Tobias Rosenberg

velkommen i Vollerup Jagtforening. Tobias er vores yngste medlem.

Velkommen Tobias.

3. arbejdsdag - 2019

Vollerup, den 4. september 2019

Se tekst og billeder fra den 3. arbejdsdag lørdag d. 31.08.2019 under fanen

"AKTIVITETER - Arbejdsdag 2016-2019"

Bukkejagten er allerede SLUT

Vollerup, den 18. maj 2019

Vollerup Jagtforening sætter rekord i nyere tid, idet der efter 3 jagtdage er nedlagt de tildelte  3 bukke.

Dermed er bukkejagten 2019 allerede slut.

Læs mere om de 3 skytter og bukke under Bukkejagten.

Vildtmarkstriber

Vollerup, d. 18. maj 2019

Lørdag d. 11. maj har en gruppe iværkssat naturpleje i form af etablering af vildtmarkstriber i VJ. 

Se tekst og billeder fra arbejdet til gavn for natur og vildt her: http://www.vollerupjagtforening.dk/70149228 

Markvildtslaug og 2. arbejdsdag

Vollerup, den 1. maj 2019

Læs mere og se billder fra Informationsmødet i Markvildtslauget og 2. arbejdsdag under de respektive faner.

Duck-tube er udlejet

Vollerup, den 9. april 2019

Et af 1.arbejdsdags projekterne var installering af duck-tubes. En af dem blev søsat i søen ved Opa's Skov.

Efter kort annoncering er der allerede skrevet lejekontrakt med den første lejer.nemlig Et gråandepar har valgt at flytte ind. Det bliver rigtig spændende at følge lejerne og om den forestående familieforøgelse.

Vi vil om muligt orientere om fødslen og antallet af ællinger her på siden.

Sæsonafslutning i jagthornsgruppen

Vollerup, den 8. april 2019

Onsdag den 27. marts var der sæsonafslutning i jagthornsgruppen. Fra fortrolig kilde er det blevet oplyst, at tonerne gik højt denne aften.

Efter sidste træning blev der blæst frokostsignal og aftenen sluttede med hygge og pålægslagkage.

12 jagthornsblæsere var med denne aften.

Opdat. på hjemmesiden

Vollerup, den 17. marts 2019

Hjemmesiden er blevet opdateret på følgende sider:

@Bestyrelse

@Jagtkalender

@Aktiviteter

@Reviropdeling

GENERALFORSAMLING 2019

Vollerup, den 21. januar 2019

Vollerup, den 8. januar 2019

INDKALDELSE TIL

Generalforsamling i VOLLERUP JAGTFORENING

Torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.30.

I Jagthytten

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører


2. Formandens beretning.


3. Regnskab.


4. Valg til bestyrelse: Efter tur afgår Christian Gram (modtager genvalg), Jørgen Schmidt, (modtager ikke genvalg).

5. Valg af suppleant til bestyrelsen.

6. Valg af revisor. Efter tur afgår Theodor Schmidt (modtager genvalg)

7. Kontingentstigning

8. Indkomne forslag.

9. Nyt fra markvildtslav

10. Eventuelt.
A. Opdeling af revirer til Bukkejagt.

Sager som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i
hænder senest 8 dage før generalforsamlingen.

Kontingent skal betales til kassereren denne aften.

Bestyrelsen

Lodsejerjagt 2019

Vollerup, den 13. januar 2019

Lørdag d. 12. januar var der Lodsejerjagt i VJ. Se tekst og billeder fra jagten her:

Juleafslutning - Jagthornsblæsning

Vollerup, den 27. december 2018

Se nyt fra "Julefrokosten" under "Jagthornsblæsning" 

Optegnelser og Minder

Vollerup, den 29. november 2018

Se interessant læsning fra foreningens unge år og helt frem til 2005 ud fra gamle protokoller - forfattet af Truels Beier.

Stor tak til Truels.

NovemberJagten 2018

Vollerup, den 11. november 2018

Lørdag d. 10. november inviterede foreningen til NovemberJagten. 

Se mere herom under "Novemberjagten" her: http://www.vollerupjagtforening.dk/70149220

Også "jagtudbytte" er opdateret.

Tellingstedt Skydekino

Vollerup, den 2. oktober 2018

Fredag d. 28. september arrangerede Vollerup Jagtforening tur for anden gang til Tellingstedt Skydekino

Se billeder mm. her: vj.tondering.com/#!album-130

Hønsejagten 2018

Vollerup, den 2. oktober 2018

Lørdag d. 22. september var hele 25 skytter og 1 klapper mødt frem til årets hønsejagt.

Se mere under "Hønsejagten"

Bukkejagten`18`er slut

Vollerup, den 15. juli 2018

Årets bukkejagt er slut.

Det blev til to nedlagte bukke, nemlig:

16. maj om morgenen

Søren Kristensen

Gaffelbuk

Bag ved Chr. Gram

18. maj kl. 21:15

Peter Gram

6-ender

Ved Chr. Grams skov

10. juli kl. 20:54

Benny Rosenberg

Gaffelbuk, 15cm

Skudt på 60m afstand

Obbehus

ET STORT FORSINKET TILLYKKE TIL SKYTTERNE

Bukkejagt 2018

Vollerup, den 11. maj 2018

Snart er det den 16. maj og præmieren sig nærmer.

Som tidligere meddelt pr. SMS er det vigtigt, at tilmelding til bukkekaffe meddeles til Frank Lauridsen senest i dag fredag !

Læs mere om bukkejagten under fanebladet Bukkejagt.

Knæk og bræk

Opdateringer ...

Vollerup, den 17. april 2018

Så er der foretaget opdateringer her:

Jagtkalender 2018

Invitationsoversigt 2018

Aktivitetskalender 2018/19

2. arbejdsdag 2018

Vollerup, den 16. april 2018

Se tekst og billeder fra en rigtig god dag med hyggeligt samvær under fanen Aktiviteter og derunder Arbejdsdag ‘16/17/18

Generalforsamling 2018

Vollerup, den 26. februar 2018

Torsdag d. 22. februar var der indkaldt til den årlige generalforsamling. Her var 15 medlemmer mødt frem. 

Programmet for denne aften var den vanlige dagsorden. 

Bl.a. aflagde formand og kasserer hhv. beretning og regnskab for det forgangne år.

Valg til bestyrelsen, suppleant og revisor resulterede i genvalg.

Lodtrækning om revirpladser blev fordelt - se mere under "Bukkejagt".

Efter generalforsamlingen var der hygge og foreningen var vært ved pålægslagkage og kaffe m/kage.

Arbejdsdag - 3.2.2018

Vollerup, d

Lodsejerjagten havde deltagelse af 14 jægere og 3 ung jægere. En dejlig hyggejagt med afsluttende “sat smørrebrøds snitter” til alle, 

Dagens jagtkonge blev Carsten Poulsen som præsterede et fint skud til en sneppe, som i øvrigt blev dagens resultat.

Vollerup, den 4. februar 2018

Vollerup, den 2. januar 2018

INDKALDELSE TIL

Generalforsamling i VOLLERUP JAGTFORENING

Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.30.

I Jagthytten

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører


2. Formandens beretning.


3. Regnskab.

4. Valg til bestyrelse: Efter tur afgår Frank Lauridsen, Henrik Bladt og Frank Ludvigsen, (alle modtager genvalg).

5. Valg af suppleant til bestyrelsen.

6. Valg af revisor. Efter tur afgår Carsten Klindt (modtager genvalg)

7. Indkomne forslag.

8. Nyt fra markvildtslav

9. Eventuelt.

A. Opdeling af revirer til Bukkejagt.

Sager som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i

hænder senest 8 dage før generalforsamlingen.

Kontingent skal betales til kassereren denne aften.

Bestyrelsen

Vollerup, den 25. december 2017

Så er det jul igen.

Der er åbenbart nogen, der går og små fryser da vores brænde skur er blevet tømt for indhold. Surt at man ikke kan have noget i fred mere.

Hilsen Henrik og god jul. 🎅🏼

Vollerup, den 25. december 2017

Se billede fra juleafslutning i Jagthytten, hvor 15 blæsere holdt afslutning med gløgg og æbleskiver.

Carsten Tondering,

webmaster

Vollerup, den 25. december 2017

En forsinket opdatering:

41 jægere var mødt frem til årets NovemberJagt. En fin og hyggelig dag med rimeligt vejr.

Jagtudbyttet blev:

1 sneppe

1 ræv

2 råvildt

5 fasaner

6 ænder

Carsten Tondering,

webmaster

Vollerup, d. 12. december 2017

Lørdag d. 9.12 blev årets Decemberjagt afholdt.

Se tekst og billeder under fanen DecemberJagten.

Carsten Tondering,

webmaster

Vollerup, den 7. november 2017

Jagtkalenderen er opdateret med Fælles Jule-Andejagten og Lodsejerjagten.

Det samme gælder invitationsoversigten, hvor der i bunden er noteret:

Lodsjerjagten - lodsejere må invitere 1 gæst

Carsten Tondering,

webmaster

Vollerup, den 5. Oktober 2017

Lørdag d. 29. september tog 5 medlemmer og 5 gæster turen til Tellingstedt Skydekino. Der blev trænet og forhåbentlig forbedret skydefærdighederne hos de fleste. Altid godt med træning.

Efter riffelskydning kom belønningen i form af varmt mad.

Vollerup, den 28. September 2017

Så er oversigten over gæsteinvitationer for 2017 opdateret.

Se tekst og billeder fra lørdagens hønsejagt under "Hønsejagt 2015 ->"

Vollerup, den 16. september 2017

Lørdag d. 10. juni var der indkaldt/inviteret til arbejdsdag. Se billeder og tekst fra den hyggelige dag under "Aktiviteter" "Arbejdsdag 2016/2017"

Vollerup, d. 19. juni 2017

Så er buk nr. to nedlagt.

Frank Lauridsen fik her i aften kl. 19,45 nedlagt en seks'er ved Opa's Skov. Afstanden var 65m og klaret med et enkelt skud.

Stort tillykke til Frank.

Der er stadig en "licens" tilbage - det går hurtigt i år 😳

Knæk og bræk

Vollerup, den 18. maj 2017

På premiereaftenen lykkedes det Thomas Danielsen at nedlægge en  seks'er ved Storskoven. 

Thomas fik ram på bukken kl. 20.10 med en sikker træffer på 60m.

Stort tillykke til Thomas.

Hvem bliver mon den næste ?

Volletup, den 18. maj 2017

Knæk og bræk 

Vollerup, den 14. maj 2017

Tirsdag starter årets bukkejagt. Solopgang er i Vollerup kl. 05.15

Der er som vanligt bukkepral og morgenkaffe fra kl. 08.00.

HUSK: Afgivelse af skud meddeles hurtigst muligt til formanden. 

Bukkekvoten er 3 bukke.

Læs mere under Bukkejagt.

Webmaster

1. april var ikke aprilsnar med arbejdsdag. Se mere under 'Arbejdsdag 2016/17'

Stor tak til de flittige fremmødte medlemmer.

Vollerup, d. 1. april 2017

Vollerup, den 23. Marts 2017

Jagtkalender 2017 er offentliggjort på siden. Det samme er Aktivitetskalender 2017.

Vollerup, den 27. februar 2017

Torsdag d. 23. februar afholdt foreningen den årlige generalforsamling. 

Referat er udsendt til de medlemmer, som foreningen har mailadresser på. 

Vi mangler et par mailadresser, så hvis du er en af dem, der ikke har modtaget referatet, så send gerne en SMS til 5158 1672 eller mail til carsten@tondering.com

Disse pkt. er opdateret pr. 25.02:

Bestyrelse

Medlemsliste

Jagtudbytte

Bukkejagt

Hønsejagt

SMS-Invitation til virksomhedsbesøg hos Abena-gruppen er rundsendt - HUSK: sidste tilmelding onsdag d. 8.3.17 til Carsten Tondering (5158 1672)

Vollerup, den 27. januar 2017

"Vollerup, den 24 januar 2017

INDKALDELSE TIL

Generalforsamling i VOLLERUP JAGTFORENING

Torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.30.

I Jagthytten

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent og protokolfører

2.  Formandens beretning.

3.  Regnskab.

4.  Valg til bestyrelse: Efter tur afgår, Jørgen Schmidt (modtager genvalg),

     Peter Lind (kan ikke genvælges)

5.  Valg af suppleant til bestyrelsen.

6.  Valg af revisor. Efter tur afgår Theodor Schmidt. 

7.  Pagtaftaler + kontingentstigning

8.  Indkomne forslag.

9.  Nyt fra markvildtslav

10.  Eventuelt

A. Opdeling af revirer til Bukkejagt.

Sager som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænder senest 8 dage for generalforsamlingen.

Kontingent skal betales til kasseren denne aften. Husk ekstra penge vedr. kontingentstigning ....

Bestyrelsen"

Den 22. december blev vort medlem af Vollerup Jagtforening 

TRUELS BEIER  80 År

Stort tillykke til Truels med den runde dag.

Du er beviset på, at alder ikke er ensbetydende med svigtende evne til at håndtere våben eller jagthorn. Det er helt fantastisk at du stadig er med på samme niveau, som mange af os andre 'unge'. Dine skydefærdigheder er endda bedre end flere af dine kollegamedlemmer (b.la. mig selv).

Vollerup, den 26. december 2016

Du er et trofast medlem, der møder op til aktiviteter og jagter i foreningen. Du er med til at gøre vores jagter til noget særligt, idet du altid er med i teamet af vores jagthornsblæsere ved foreningens jagter. Det er rigtig dejligt.

Du er også den, der er med til at holde fast i de gode dyder, der hører sig en god jagt til. Traditioner og jagtetikette er du også med til at fastholde og videreføre.

Du ønskes stort tillykke tillykke med de 80 år, og vi ser frem til at du fortsat vil være en del af Vollerup Jagtforening.

Du er vores alders'præsident'.

Carsten Tondering, webmaster

Vollerup, den 11. december 2016

Se tekst og billeder fra Decemberjagten her: "Decemberjagten '15=>"

Vollerup, den 5. december 2016

Dato for den kommende generalforsamling er: torsdag d. 23. februar 2017 - kl. 19.30

Bestyrelsen

Se tekst og billeder fra Novemberjagten under 'Novemberjagten 2015->

Vollerup, den 12. november 2016

Vollerup, den 8. september 2016

Se invitation til mark andring under 'Markvildtslavet'

Carsten Tondering, webmaster

Vollerup, den 24. august 2016

Til orientering er følgende sider opdateret:

> Jagtkalender 2016

> Gæsteliste

> Aktivitetskalender

Vollerup, den 24. august 2016

Lørdag d. 17. september afholder foreningen den årlige hønsejagt.

Vi mødes ved jagthytten kl. 10:00.

Invitér gerne gæster, så vi kan få en god jagtdag.

Prisen for denne dag er 125 kr. 'All Inclusive'

Bestyrelsen sørger for velsmurte madpakker og vand/øl.

HUSK: Af hensyn til det praktiske (madpakker mm.) bedes medlemmer tilmelde sig hos Frank Lauridsen eller Henrik Bladt senest d. 12. september.

Vollerup, den 2. august 2016

                                  Lerdueskydning

i

Vollerup Jagtforening

Så er tiden atter inde for den årlige lerdueskydning i Vollerup.

Dette sker i år fredag d. 12. august fra kl. 15 ved jagthytten på Rørmosen.

Der kan igen i år købes pølser, hjemmelavet kartoffelsalat, øl, vand, kaffe og  hjemmelavede lagkager med rigtig fløde - vi er næsten leveringsdygtige i det  hele, men skyder du med andet end cal.12 må du medbringe dine egne partroner.    

Så sæt kryds i kalenderen den 12/8 og inviterer nogle venner med til en hyggelig eftermiddag. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Det går rigtig hurtigt i år. Her til morgen kl. 06.25 lykkedes det Frank Lauridsen at nedlægge en flot gaffelbuk ved Opa'S Skov. 

Tillykke herfra.

Det betyder samtidig, at det er lukket for bukkejagten i foreningen for i år. 

Skytterne er mere end velkomne til at berette om deres buk her på siden. Kunne være spændende for os, der ikke har skudt. Skriv gerne til mig.

Vollerup, den 21. maj 2016

Carsten Tondering, webmaster

Fredag aften var det Christian Grams tur til at nedlægge buk nr. 2 i foreningen ved Mangan-området. Christian fik en gaffel. Tillykke herfra.

Der er stadig en 'licens' tilbage - skønt hvis det kunne være en seks'er.

Knæk og bræk og god weekend.

Vollerup, den 20. maj 2016

Onsdag aften kl. 21.20 lykkedes det Frank Ludvigsen med assistance af Aksel at nedlægge en gaffelbuk ved Ludvigsens andehul.

Tillykke Frank og Aksel.

Der er stadig 2 frie 'licencer' til buk i foreningen.

HUSK:

Vollerup, den 19. maj 2016

Skud til buk skal meddeles omgående/snarest muligt til formanden - også selvom det er en forbier.

Lodtrækningen om pladserne i foreningens revir gælder hele den første uge - herefter er der frit valg efter først-til-hochsitz.

KNÆK & BRÆK

Lørdag d. 7. maj var der indkaldt til arbejdsdag i foreningen. Hele 7 medlemmer og to assistenter var fremmødt.

Foreningens fodertønder blev tilset og fyldt op. Jagthytten fik ny dør efter indbrud, der blev fældet og beskæret træer og adgangsvejen til hytten blev fri for huller.

Dagen blev afsluttet med grill og kartoffelsalat

Tak til de fremmødte for indsatsen.

Vollerup, den 18. maj 2016

Vollerup, den 12. april 2016

Endelig er referatet fra generalforsamlingen og oversigten over Reviropdelingen tilgængelig under hhv. 'Generalforsamling' og 'Bukkejagt'

Endvidere er der et link til 63 sider fra Vindermødet i Vildmarkslavet d. 26.01.2016

God fornøjelse

Carsten Tondering, webmaster

Vollerup Jagtforening inviterer i samarbejde med Matswani Safaris til foredrag og filmaften om fotosafari- og jagtoplevelser i Sydafrika.

Det foregår i jagthytten:

torsdag d. 7. april 2016 - kl. 19,30

Kom og se og hør om spændende jagtoplevelser i Afrika. 

Vollerup, den 3. marts 2016

Efter foredrag/billeder vil der blive serveret kaffe og en hyggesnak om mulighederne.

TILMELDING ER NØDVENDIGT !!! MAX. 20 DELTAGERE !! 'FØRST-TIL-MØLLE'

Gå ikke glip af denne mulighed og tilmeld dig hos:

Carsten Poulsen, mobil: 5118 6111 eller mail: cpaulsen@mail.tele.dk

Vollerup, den 29. februar 2016

VIGTIGT !! Dato for afvikling af generalforsamling er flyttet til:

torsdag d. 18. februar 2016  

INDKALDELSE TIL

Generalforsamling i VOLLERUP JAGTFORENING

Torsdag den 18. februar 2016 kl. 19.30.

I Jagthytten

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører


2. Formandens beretning.


3. Regnskab.


4. Valg til bestyrelse: Efter tur afgår Henrik Bladt, Frank Lauridsen, Frank Ludvigsen, Alle modtager genvalg.

5. Valg af suppleant til bestyrelsen. (Carsten Tondring)

6. Valg af revisor. Efter tur afgår Carsten Klint

7. Oplæg til ny jagtleje

8. Indkomne forslag.

9. Nyt fra markvildtslav

10. Eventuelt.
      A. Opdeling af revirer til Bukkejagt.

Sager som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i
hænder senest 8 dage før generalforsamlingen.

Kontingent skal betales til kassereren denne aften.

Bestyrelsen